Riksförbundet Enskilda Vägar - Månadsbrev juni 2018

 

MÅNADSBREV
Juni 2018
Om REV          |           Våra kurser          |          Kontakta oss          |         Bli medlem

Hej,

Med lust och fägring stor!
Sommaren har verkligen dundrat in med rekordtemperaturer i stora delar av landet. Som erfarna enskilda väghållare vet innebär sommaren för många föreningar mer trafik, för andra mindre. Tänk på dammbindning och att sköta dikena.
Just dikning tar vi upp i kommande nummer av REV Bulletinen som landar i brevlådorna inom kort. Där skriver vi även om vad riksdagspartierna tycker om enskild väghållning och tittar på ett antal domslut intressanta för vägföreningar.
I detta sommarnummer av vårt digitala månadsbrev kan ni läsa om REVs påverkansarbete, information rörande GDPR samt sommarens öppettider på kansliet.

Månadsbrevet gör nu ett sommaruppehåll i juli och augusti.

Glad Sommar!

REV i riksdagen

I torsdags i förra veckan var Uno Jakobsson, ordförande, och Christer Ångström, regionansvarig Öst, inbjudna till Trafikutskottet. - Vi framhöll vikten av att den del av statsbidraget som finns för särskilda insatser; bidrag till beläggningsåtgärder, nya större trummor och bärighetshöjande åtgärder inte kommer i strykklass under kommande period för den Nationella planen, berättade Uno Jakobsson för månadsbrevet och tillade - Det måste definitivt till ett större anslag från staten om pengarna också skall räcka till de satsningar som krävs för att sätta hela vägnätet i skick för 74 -ton! Christer Ångström passade på att informera utskottet om förslaget från Trafikverket till ny bidragsförordning och betydelsen av att detta förslag också efter regeringens beslut kan få omfatta rätten till att söka bidrag för brorenoveringar också på kortare enskilda vägar, som normalt inte har driftbidrag från staten.

På fråga från ledamoten Birger Lahti (v) om plogningsproblematiken norr kunde REV:s representanter tyvärr bara informera Trafikutskottet om att läget är oförändrat innebärande att entreprenörer på ett flertal håll i framförallt norra Sverige ej längre erbjuder sina tjänster åt enskilda väghållare när de har kontrakt med Trafikverket. Uno Jakobsson tillade att det måste till en politisk lösning så att en enskild väghållare med statsbidrag också i fortsättningen skall kunna räkna med möjligheten att anlita samma entreprenör som vinterväghåller åt staten. Trafikutskottets vice ordförande, Jessica Rosencrantz (m) tackade därefter REV för lämnade synpunkter och lovade att utskottet skulle ta med sig dessa i det vidare arbetet

REV på Landsbygdsriksdagen

REVs vice ordförande, Mikael Näslund, rapporterar följande:

Under en helg i maj så samlades riksdagspolitiker och andra beslutsfattare samt olika organisationer i Örnsköldsvik för att debattera samt samtala om våra viktiga framtidsfrågor på landsbygdsriksdagen.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht höll ett inledningsanförande där han framhöll vikten av en levande landsbygd i hela vårt avlånga land. Temat var ett land i balans.

Jag framhöll i alla debatter och samtal att vem vill bo på landsbygden eller ute i glesbygden om det inte finns ett vettigt vägnät så att man kan bo där i framtiden?
Kan man bo på landsbygden överhuvudtaget framöver om det inte finns rimliga ekonomiska möjligheter att bo och verka där. Underhållskostnaderna för de boende efter de enskilda vägarna måste hållas på rimliga nivåer främst med aktivt stöd ifrån trafikverket samt alla våra kommuner.

Genom att landsbygdsriksdagen var i Norrland så debatterade jag naturligtvis om hur ser man på den högaktuella frågan om snöröjningsproblematiken som har blivit till en stor oroshärd för de enskilda väghållarna i norr som tidigare har förlitat sig på att trafikverkets entreprenörer har dykt upp vid behov.

Det levererades mycket vackra ord i politikerkretsen om möjligheterna att politiken skall medverka till enklare och smartare förutsättningar för att man skall få en framtid på landsbygden.
Vi på REV har ett gediget arbete framför oss.
Framtiden får utvisa om det enbart är ord eller handling som gäller ifrån politikerhåll!

Information om GDPR

Riksförbundet Enskilda Vägar arbetar för att ge bra service till sina medlemsföreningar. Medlemskapet i REV ligger på föreningsnivå, inte personnivå. För att verksamheten i REV ska fungera behöver förbundet namn och adressuppgifter till minst en person i styrelsen i respektive medlemsförening. REV lagrar personuppgifter för dessa personer i REVs medlemsregister och servrar.

Läs mer om hur REV behandlar personuppgifter här.

REV:s sommaröppettider


Mellan den 25 juni och 3 augusti 
har växeln öppet mellan
klockan 09:00 - 12:00

 

 

Ni har väl inte missat att följa REV på facebook?
Matnyttiga nyheter läggs ut flera gånger i veckan på REVs facebook sida.
Följ och gilla oss!

Länk till REVs facebook sida

Avregistrering: Önskar ni inte månadsbrevet i fortsättningen och är medlem i REV. Logga in på REVs hemsida och avregistrera dig under Mina sidor > Föreningens styrelse. Klicka på ditt namn och bocka ur "vill ha månadsbrev"

Om du inte är medlem/inte har någon inloggning mejla till kansliet@revriks.se så avregistrerar vi dig för kommande utskick.

Riksförbundet Enskilda Vägar
Riddargatan 35
114 57  STOCKHOLM
08-20 27 50


kansliet@revriks.se

Öppettider
Mån-ons & fredagar 9.00-15.00
Torsdagar 9.00-12.00

Lunchstängt alla dagar
kl 12.00-13.00


Plusgiro 35 77 63-2
Bankgiro 5528-1109
Org.nr 802008-9713

arcMember